Klankbordvergadering - 1

26 september 2024

De vergadering is voor alle klankbordouders (1 ouder per klas). Meer informatie volgt op de ouderavond in september.