Leerlingbespreking

23 april 2024

Aangepast rooster in de ochtend voor jaar 1 t/m 3

Docenten vergaderen in de middag, dan zijn de leerlingen vrij.