Rapportvergaderingen / aangepast rooster

25 maart 2024

Maandag 25 maart en dinsdag 26 maart

Voor jaar 1 t/m 4 een aangepast rooster in de ochtend.

's Middags zijn de leerlingen vrij en vergaderen de docenten.