FAQ: De meest gestelde vragen

Is podiumervaring vereist?

Kan mijn kind zonder ervaring aangenomen worden op MEX010?
Ja, dat kan. Voor het aanmelden voeren wij (jij, je ouders/verzorgers en een docent of directielid van MEX010) een ‘intakegesprek’. In dit gesprek hebben we het over jouw aanleg en eventueel talent voor de podiumvakken, maar hebben we het ook over jouw doorzettingsvermogen en motivatie. Dat je iets nog niet of niet veel hebt gedaan wil niet automatisch zeggen dat je geen aanleg/talent zou kunnen hebben. Het grappige is dat als je iets veel doet ook dat niet automatisch wil zeggen dat je wel aanleg/talent hebt. Maar blijkbaar vind je het wel heel leuk, anders zou je het niet zo veel doen! Hoever je met iets komt, wordt ook bepaald door je motivatie en of je doorzettingsvermogen hebt. Daarom gaan we daar ook naar kijken. Ook bespreken we het advies van je basisschool en je persoonlijke situatie. Op basis van je advies van je school en de uitkomst van het intakegesprek hoor je of je plaatsbaar bent op MEX010.
Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom organiseren na de kennismaking met jou en je ouders/verzorgers een kennismakingsavond met jouw nieuwe mentor en klasgenoten.

Is het mogelijk met VMBO/Basis/Kader-advies op MEX010 geplaatst te worden?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Om op MEX010 geplaatst te worden heb je minimaal een vmbo-gl t/m vmbo-tl advies nodig.

Is het mogelijk in te stromen in het 2e, 3e, of 4e jaar?

Instromen in het 2e  en 3e leerjaar is mogelijk. I.v.m. examenonderdelen die in leerjaar 3 worden afgerond, is het niet mogelijk om in te stromen in leerjaar 4.

Kan ik tijdens het schooljaar instromen?

Soms is dit mogelijk. Dit moet per geval bekeken worden waarbij we kijken naar  verschillende factoren, zoals de periode waarin, of we ruimte hebben in een klas en de reden van de gewenste overstap.  Neem in ieder geval contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.

Hoe schrijf ik mij in voor een intakegesprek op MEX010?

Via de pagina aanmelden

Is de aanmelding voor het intakegesprek ook meteen de officiële inschrijving?

Nee, de aanmelding voor het intakegesprek is niet de officiële inschrijving voor MEX010. Na het intakegesprek is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor MEX010. Wij volgen de Rotterdamse OverstapRoute.

Kan mijn zoon/dochter na de brugklas doorstromen naar een hoger niveau (Havo) op de Theaterhavo/vwo?

Als leerlingen een mavo/havo advies hebben, is het mogelijk dat zij in het 2e leerjaar doorstromen naar de havo op De Theaterhavo/vwo, mits daar plaats is.

Zijn de kunstvakken een extra belasting?

Een gemiddelde schoolweek bestaat uit 32 uur, dat is conform de gestelde uren norm. Daarvan worden 24 uur per week ingevuld door avo-vakken (wiskunde, Engels, Nederlands, Geschiedenis, etc.). Wij hebben de overige uren geclusterd voor de artistieke vakken.

Theaterproducties spelen onder schooltijd kan dit?

Mijn kind speelt regelmatig in producties die tijdens schooltijd plaatsvinden, kan dit?
Je kunt bij MEX010 een aanvraag doen voor verlof i.v.m. bijzondere buitenschoolse activiteiten. Vaak zijn deze activiteiten gerelateerd aan theater, film,  enz.  Dit past natuurlijk ook helemaal bij het karakter van de school. Aan de ene kant willen we de leerlingen graag de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen, anderzijds hebben we ook te maken met leerplicht, de (leerstofgerichte) zorg voor leerlingen en de bewaking van niveau en kwaliteit. Het toekennen van verlof is maatwerk en geschiedt aan de hand van bovengenoemde criteria. Overigens is de hoeveelheid toe te kennen verlof aan een maximum gebonden vanuit leerplicht.

Hoe gaat MEX010 om met dyslexie?

Leerlingen met dyslexie-verklaring bespreken met de ondersteuningscoördinator op welke manier zij gefaciliteerd worden. Elke docent krijgt hiervan een overzicht (extra tijd, gebruik van regelkaarten, etc.). Bij vermoeden van dyslexie wordt geadviseerd om een signaleringstest af te nemen. De kosten voor deze test zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.